Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Derde bijeenkomst Dorpsvisie

Op 20 september zijn we als bewoners bijeengekomen voor de derde bijeenkomst over de Dorpsvisie.

De avond bestond uit een presentatie door Jasper Wegman (Participatiemakers) over de concept dorpsvisie en een toelichting van de rol die de gemeente  heeft in de totstandkoming en inhoud van de dorpsvisie (door Helma Neele, projectleider gebiedsgericht werken gemeente Alphen a/d Rijn). Ten slotte konden we met elkaar in gesprek over de belangrijkste uitkomsten per thema’s en de bijbehorende acties (we willen immers dat de visie ook handvatten geeft voor een vervolg!).

Het is goed te beseffen dat de visie een gedragen beeld is van wat wij als dorp belangrijk vinden, maar dat betekent niet dat er daarom ook één heel duidelijke koers te varen is. Met 1.300 inwoners heb je ook 1.300 meningen en belangen. Belangrijk is vooral hoe we de thema’s of onderwerpen die wij belangrijk vinden verder handen en voeten kunnen geven. Samen met de gemeente en samen richting de provincie. De belangrijkste uitkomsten per thema en de daaruit komende acties waren op posters te zien en met elkaar gingen we in gesprek over die acties. Hebben we de essentie, missen we dingen? Wat vind je van al die acties nu écht de allerbelangrijkste?

De uitkomsten en acties per thema zijn in de presentatie opgenomen. Daar kan je het nog eens rustig nalezen. Het concept dorpsvisie kunt u hier lezen. Dit is een voorlopige versie.

Helma ging in op de rol van de gemeente. Binnen de gemeente werken ze aan het zogenaamde gebiedsgericht werken. Dat betekent dat de gemeente voor alle wijken en kernen een gebiedsaanpak wil opstellen met bewoners en deze wil laten vaststellen door de raad. Heel nadrukkelijk willen ze veel informatie vanuit de bewoners laten komen: het gemeentebeleid is vaak meer op hoofdlijnen. De ambities op hoofdlijnen van de gemeente worden ook meegenomen in de dorpsvisie. Samen optrekken om de plannen concreet te maken is dan de uitkomst. Omdat wij als dorp vorig jaar aangaven met de dorpsvisie aan de slag te willen, heeft de gemeente besloten samen met ons deze pilot in te gaan. We lopen dus wat voor op de andere wijken en kernen door nu al een plan te hebben dat zo ver is uitgewerkt. De bedoeling is dat in de volgende bijeenkomst de definitieve versie van de dorpsvisie wordt gepresenteerd en aan een ieder wordt uitgereikt. De wethouder zal daarbij ook aanwezig zijn. Met deze visie kunnen we aan de slag. De gemeenteraad zal dan formeel de visie ook nog vaststellen. Daarmee zorgen we dat ook de gemeente deze visie omarmt.

Vervolg

De laatste bijeenkomst waarin de definitieve dorpsvisie wordt gepresenteerd is op 25 oktober 2023 om 20.00ur in het Oude Rechthuis. We hopen iedereen daar uiteraard weer te zien en te proosten op een mooie opbrengst, die niet het eindpunt, maar het startpunt is voor het behoud van ons mooie dorp.